EUROKONSULTING Sp. z o.o.
 
 
 
KARTA INFORMACYJNA PODMIOTU BADANEGO
L.p.
Temat
Informacje od Klienta
1 Nazwa Firmy: *
2 Adres:
3 Telefon/Fax:
4 Zakres (rodzaj) prowadzonej działalności
5 Liczba zatrudnionych osób:
a) umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenia
*
6 Czy jest to przedsiębiorstwo wielozakładowe
(czy posiada oddziały, filie)?
7 Liczba magazynów:
8 Przychód ze sprzedaży roczny: *
9 Suma bilansowa *
10 Ilość dokumentów sprzedaży miesięczna:
11 Ilość dokumentów źródłowych miesięczna:
12 Ilość realizowanych zadań inwestycyjnych:
13 Termin przygotowania bilansu przez podmiot badany:
14 Okres obejmujący badanie
15 Proponowany termin przeprowadzenia badania bilansu
16 Czy badanie będzie obejmowało sprawozdanie skonsolidowane?
17 Termin złożenia oferty:
18 Osoba upoważniona do kontaktu
UWAGI I OCZEKIWANIA KLIENTA

     
  Informacje o firmie  
Oferowane usługi  
Strategia rozwoju  
Referencje  
kropeczki
  Powrót do strony głównej  

 

Kontakt
Eurokonsulting Sp. z o.o.
04-359 Warszawa, ul. Kobielska 23, lok. 166, klatka C, piętro 9
tel/fax: (022) 668 70 83, 823 77 08
e-mail: euro@eurokonsulting.com.pl